skip to Main Content

Là một trong những nhà cung ứng dịch vụ ngoài khơi hàng đầu ở Việt Nam, Thiên Nam tin tưởng vào đối tác là Công ty CP dịch vụ thiết bị nâng ngoài khơi (OLES JSC), Thiên Nam đánh giá cao trình độ, kinh nghiệm và năng lực làm việc với khách hàng đặc biệt là các lĩnh vực nâng hạ đòi hỏi kỹ thuật cao của OLES JSC.