skip to Main Content
Oles-jsc-cung-cap-he-thong-toi-thuy-luc-30t-1

OLES JSC CUNG CẤP HỆ THỐNG TỜI THỦY LỰC 30T HẠ THỦY CHÂN ĐẾ GIÀN SAO VÀNG ĐẠI NGUYỆT VÀ PHỤC VỤ CÔNG TÁC LẮP ĐẶT NGOÀI BIỂN

OLES JSC CUNG CẤP HỆ THỐNG TỜI THỦY LỰC 30 TẤN CHO CÔNG TY CPDV LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC (POS )

Mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt (Lô 05-1b và 05-1c) nằm tại khu vực nước sâu, xa bờ, điều kiện địa chất phức tạp (nhiệt độ cao, áp suất cao) của bể Nam Côn Sơn thuộc thềm lục địa Việt Nam, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 300km về phía Đông Nam, độ sâu mực nước biển từ 110 – 130m. Ngày 4/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1550/QĐ-TTg phê duyệt trữ lượng dầu khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt, làm cơ sở cho việc triển khai phát triển mỏ. Ngày 7/3/2017, Bộ Công Thương có Quyết định số 706/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch phát triển đại cương (ODP). Ngày 11/12/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1996/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển mỏ (FDP). Theo đó, mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt (Lô 05-1b và 05-1c) dự kiến bắt đầu khai thác dòng dầu, khí thương mại đầu tiên trong quý III/2020.

Với các yêu cầu khắt khe từ yêu cầu của dự án cũng như tính chất phức tạp của công việc lắp đặt ngoài biển do đó việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị cho “Sao Vàng – Đại Nguyệt” nói chung và đặc biệt là biết bị nâng hạ phục vụ quá trình lắp đặt ngoài biển  nói riêng là đặc biệt quan trọng. Vượt qua một loạt các nhà cung cấp nước ngoài cũng như các nhà thầu trong nước Công ty CPDV Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi (OLES JSC) đã chiến thắng trong gói thầu cung cấp hệ thống tời thủy lực 30T chuyên dụng phục vụ cho hạ thủy chân đế và cung cấp hệ thống tời thủy lực 30T chuyên dụng phục vụ cho việc lắp đặt ngoài biển.

Một số hình ảnh quá trình hạ thủy chân đế của giàn “Sao Vàng – Đại Nguyệt”

oles-jsc-cung-cap-he-thong-toi-thuy-luc-30t-2

oles-jsc-cung-cap-he-thong-toi-thuy-luc-30t-3

Sau khi thực hiện thành công việc hạ thủy chân đế giàn “Sao Vàng – Đại Nguyệt” Công ty CPDV Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi (OLES JSC) tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ tổng thầu POS cho hệ thống tời 30T phục vụ quá trình lắp đặt ngoài biển.

Một số hình ảnh hệ thống tời thủy lực 30T phục vụ quá trình lắp đặt ngoài biển

oles-jsc-cung-cap-he-thong-toi-thuy-luc-30t-4
oles-jsc-cung-cap-he-thong-toi-thuy-luc-30t-5
oles-jsc-cung-cap-he-thong-toi-thuy-luc-30t-6

Từng bước đi cùng các nhà thầu chính trong ngành dầu khí thực hiện thành công các dự án trọng điểm của nhà nước cũng chính là lời khẳng định sự vươn lên của ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành dầu khí, cũng như các doanh nghiệp trong nước. Một ngành từ trước đến nay phụ thuộc rất nhiều vào nước ngoài. Công ty OLES hy vọng trong tương lai không xa các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có OLES JSC sẽ cung cấp được nhiều các thiết bị, sản phẩm, dịch vụ cho ngành công nghiệp Việt Nam nói nói chung đặc biệt là thiết bị và dịch vụ cho ngành dầu khí.

oles-jsc-cung-cap-he-thong-toi-thuy-luc-30t-7
oles-jsc-cung-cap-he-thong-toi-thuy-luc-30t-7