skip to Main Content

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

TỜI THỦY LỰC 20 TẤN OLES 600

OLES ID NO's OLES - HW20T-600-02, 04 DESCRIPTION The OLES Hydraulic Winches are designed for…

read more

OLES : TỜI THỦY LỰC 30 TẤN

KÝ HIÊU: OLES - HW30T-300-02,04 MÔ TẢ SẢN PHẨM Tời thủy lực do Công ty…

read more

OLES: CẨU THỦY LỰC 5 TẤN TẦM VỚI 10 MÉT

KÝ HIỆU: OLES - CR5T - 10M MÔ TẢ SẢN PHẨM Cẩu thủy lực được…

read more

OLES – CẨU THỦY LỰC 5 TẤN 10 MÉT

KÝ HIỆU: OLES - CR5T - 10M-02 MÔ TẢ SẢN PHẨM Cẩu thủy lực được…

read more

OLES – KHUNG NÂNG HẠ A FRAME 15 TẤN

KÝ HIỆU: OLES 15T A FRAME -02 MÔ TẢ SẢN PHẨM Khung nâng hạ A…

read more

OLES TỜI THỦY LỰC CĂNG CÁP 15 TẤN

KÝ HIỆU: OLES 15T SPOOLER MÔ TẢ SẢN PHẨM Tời thủy lực căng cáp được…

read more

THIẾT BỊ NÂNG HẠ

THIẾT BỊ NÂNG HẠ Các loại tời từ 5- 250 tấn Khung nâng hạ A…

read more

GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG

Giải pháp theo nhu cầu dự án Kéo thu hồi ống dẫn dầu Lắp đặt…

read more

Deck Equipment

DECK EQUIPMENT Windlass Crane Chain and Anchor   Anchor windlass/ mooring winches A Crane/ Chopsticks…

read more

OLES 18 TONS A FRAME

DESCRIPTION The OLES A FRAME is designed to lifting equipments for offshore. It can accept…

read more

OLES – TỜI THỦY LỰC CĂNG CÁP 50 TẤN

KÝ HIỆU: OLES 50T SPOOLER MÔ TẢ SẢN PHẨM Tời thủy lực căng cáp được…

read more

OLES: BỘ NGUỒN THỦY LỰC 55KW

OLES: BỘ NGUỒN THỦY LỰC 55KW KÝ HIỆU: OLES - HPU -200 -02,04,06,08 Bộ nguồn…

read more

OLES: TỜI THỦY LỰC 6 TẤN

KÝ HIỆU: OLES - HW6T-300-02, 04 MÔ TẢ SẢN PHẨM Tời thủy lực do OLES…

read more

OLES: TỜI THỦY LỰC 10 TẤN

KÝ HIỆU: OLES - HW10T-400-02, 04,06,08 MÔ TẢ SẢN PHẨM Tời thủy lực do OLES…

read more

OLES: TỜI THỦY LỰC 20 TẤN

KÝ HIỆU: OLES - HW20T-400-02, 04 MÔ TẢ SẢN PHẨM Tời thủy lực do OLES…

read more

OLES 30 TONS HYDRAULIC WINCH 500

OLES ID NO's OLES - HW30T-500-02, 04 DESCRIPTION The OLES Hydraulic Winches are designed for…

read more

KHUNG NÂNG HẠ A FRAME 25 TẤN

KÝ HIỆU: OLES 25T A FRAME -02 MÔ TẢ SẢN PHẨM Khung nâng hạ A…

read more