skip to Main Content

Tập đoàn đa ngành AIC tin tưởng vào đối tác Công ty CP dịch vụ thiết bị nâng ngoài khơi (OLES JSC) đã đáp ứng được yêu cầu khắt khe của chúng tôi về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi đánh giá cao trình độ và kinh nghiệm của OLES trong việc chế tạo, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị phức tạp đòi hỏi kỹ thuật cao của chúng tôi. Với OLES, chúng tôi đặt sự tin tưởng tuyệt đối.