CONTACT US

Offshore Lifting Equipment Services

Add: 449 Binh Gia Street, Ward 9, Vung Tau City, Viet Nam

Tel: +84 254 3625 879         

Fax: +84 254 3625 889

Hotline: +84 978 046 286 (Mr. Pham)

Tax Code: 3502291301

Representative: Mr. Pham Duc Que – Managing Director

Mail: mail@oles.asia

Website: www.oles.asia

file 

WE'RE READY TO GET STARTED

Hãy liên hệ khi bạn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Phân cách địa chỉ email bằng dấu phẩy.
An address must be specified for a map to be embedded