CAREER OPPORTUNITIES 

FOR YOU AT OLES JSC

 

KTV vận hành máy tiện cơ, máy tiện CN

  Full Time

 449 Binh Gia Street, Ward 9, Vung Tau City, Viet Nam.

 13,000.000 - 15,000.000

 Experience of 2 years or more

Thợ Hàn

  Full Time

 449 Binh Gia Street, Ward 9, Vung Tau City, Viet Nam.

 15,600.000 - 17,000.000

 Experience of 2 years or more

Thợ Lắp & Thợ vận hành thiết bị

  Full Time

 449 Binh Gia Street, Ward 9, Vung Tau City, Viet Nam.

 13,000.000 - 15,000.000

 Experience of 3 years or more

Kỹ sư cơ khí

  Full Time

 449 Binh Gia Street, Ward 9, Vung Tau City, Viet Nam.

 18,000.000 - 22,000.000

 Read Job Description

Kỹ sư điện tự động

  Full Time

 449 Binh Gia Street, Ward 9, Vung Tau City, Viet Nam.

 18,000.000 - 22,000.000

 Read Job Description

Kỹ sư thủy lực

  Full Time

 449 Binh Gia Street, Ward 9, Vung Tau City, Viet Nam.

 18,000.000 - 22,000.000

 Read Job Description

Hồ sơ gửi qua :

  • Nộp trực tiếp tại Công ty CP Dịch vụ Thiết bị Nâng Ngoài Khơi – 449 Bình Giã, phường 9, TP Vũng Tàu.
  • Liên hệ: Ms Thạch – 0384.853.302 (liên hệ giờ hành chính)​