skip to Main Content

THIẾT BỊ NÂNG HẠ

THIẾT BỊ NÂNG HẠ
Các loại tời từ 5- 250 tấn
Khung nâng hạ A Frame 5- 200 tấn
Hệ thống bù dao động sóng –
Chống sốc
Cần cẩu 2-40 tấn
Bộ nguồn thủy lực ( HPUs)

New Picture New Picture (1)
TỜI CỦA CHÚNG TÔI CHUẨN BỊ CHO CÁC ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT NHẤT

 • Thiết kế và chế tạo cho ứng dụng ngoài biển
 • Chú ý đến từng chi tiết
 • Sức mạnh và độ tin cậy cao
 • Chất lượng đặt lên hàng đầu
 • Thử nghiệm và kiểm tra
 • Theo các mô hình trên thế giới.

New Picture (2) New Picture (3)
CẦN CẨU 2-40T

 • Dữ liệu thiết kế
 • Thiết kế và chế tạo phù hợp theo tiêu chuẩn
  DIN 15018
 • Nhóm phân loại nâng: H1
 • Bậc tiêu chuẩn: B3
 • Điều kiện làm việc : 6 độ dọc +3 độ ngang

CẦN CẨU CỦA CHÚNG TÔI THIẾT KẾ CHO ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT NHẤT

 • Thiết kế và chế tạo cho các ứng dụng ngoài biển.
 • Chú ý đến từng chi tiết
 • Sức mạnh và độ tin cậy cao
 • Chất lượng đặt lên hàng đầu
 • Thử nghiệm và kiểm tra
 • Theo các mô hình trên thế giới.

New Picture (4) New Picture (5)
BỘ NGUỒN THỦY LỰC

 • Công ty CPDV Thiết Bị Nâng Ngoài Khơi thiết kế và chế tạo bộ nguồn thủy lực và
 • bộ nguồn Diessel. Loại công suất từ 11 đến 1200 kw.
 • Bộ nguồn thủy lực các loại.
 • Bộ nguồn thủy lực dạng khối lắp đặt dưới hầm máy hoặc loại kín
 • thời tiết lắp đặt trên boong tàu.
 • Khung kết cấu cho việc lắp đặt trên boong tàu.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply