skip to Main Content
  1. Chúng tôi là ai

Chúng tôi là một công ty địa phương có sự hiện diện toàn cầu.

Nhờ kinh nghiệm và mạng xã hội của chúng tôi và đặc biệt là chúng tôi thiết kế, sản xuất và phân phối giải pháp hiệu quả và phù hợp cho tất cả các loại ứng dụng trong tự động hóa công nghiệp, ngoài khơi, dưới biển và các ngành công nghiệp hàng hải. Giải pháp của chúng tôi dựa trên nhiều loại sản phẩm bao gồm: Tời, khung, cần cẩu và bộ đệm, HPU cho máy ngoài khơi và boong, thiết bị giám sát, dụng cụ thủy lực dưới biển, máy nén khí thở, hệ thống xử lý và thiết bị sàn.

Giải pháp của chúng tôi giữ cho thế giới luôn hoạt động. Và khẩu hiệu của chúng tôi là: “BRING VALUES FOR YOU”.

2. Khu vực kinh doanh
OLES luôn làm việc chăm chỉ để đáp ứng các yêu cầu tăng trưởng và năng suất cao mà sự phát triển của nó đã đòi hỏi. Một phần quan trọng của chiến lược là tạo ra các lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi được phân chia cho các thị trường cụ thể và đưa ra yêu cầu cụ thể, cùng nhau thiết kế và sản xuất các giải pháp với giá trị cao được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

OLES hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh công nghiệp đa dạng: ngoài khơi, dưới biển và biển.

Kinh doanh công nghiệp bao gồm các giải pháp cho các ứng dụng truyền tải điện công nghiệp và cung cấp các sản phẩm cho các ứng dụng như xây dựng, khai thác mỏ, sản xuất, thiết bị khoan và di chuyển cũng như các sản phẩm cho các ứng dụng hàng hải và ngoài khơi

3. Sứ mệnh
OLES cung cấp một phạm vi rộng và đa dạng của sản phẩm để nâng, kéo và slewing máy móc trong các ứng dụng hàng hải và ngoài khơi như cần cẩu, máy móc boong.